Inspiration och handfasta tips för programmering i skolan

Programmering ska bli en större del av skolarbetet. För att få inspiration, idéer och för att testa själva har över tvåhundra förskole– och grundskolelärare besökt Högskolan i Halmstad under två inspirationsdagar. Dagarna var en förberedelse för lärarna att komma igång med att programmera tillsammans med sina elever.

»»» Läs vidare [Högskolan i Halmstad]