Ett lyft för matematiken

15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka till internationell toppnivå. Fyra av dessa finns vid Uppsala universitet.

»»» Läs vidare [Uppsala Universitet]