”Digitaliseringsplanen för skolan är rena snömoset”

Skolverkets strategi för digitaliseringen av skolväsendet är tafatt, visionslös och uppvisar en sällan skådad beslutsrädsla. Jag konstaterar sorgset att den inte kommer bidra till att ge våra barn och ungdomar några riktiga och användbara kunskaper, färdigheter och kompetenser för deras digitala framtid, skriver Claes Magnusson, som sedan mitten av 80-talet arbetat med utbildning i ny teknik och dess möjligheter.

»»» Läs vidare [Dagens Samhälle]

Läs även Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering.