Debatt: Utan utbildning faller den svenska modellen

Hur Sverige lyckas med integreringen av asylsökande är en avgörande fråga. Det är inte hållbart att en växande grupp som söker etablering på arbetsmarknaden gör det utan de färdigheter som krävs, skriver LO:s Linda Grape,Torbjörn Hållö och Ola Pettersson.

»»» Läs vidare [Dagens Industri]