De tar matten ut på golvet

Elever som tidigare fick underkänt i matte blommar ut på byggymnasiet i Malmö. Bakom succén ligger en ny lärometod som flyttar siffror och geometri från klassrummet till bygget.

»»» Läs vidare [Byggnadsarbetaren]