Är evig glömska en katastrof?

I samband med Stephen Hawkings besök i Sverige nämndes den så kallade informationsparadoxen flitigt: att information enligt kvantmekaniken varken kan förstöras eller kopieras. En konsekvens är att innehållet i ett dokument som eldas upp ändå finns kvar ”gömd i askan, röken och värmestrålningen”.

»»» Läs vidare [Forskning och Framsteg]