Tävling ska öka intresset för matte

Matematiktävlingen Kängurun har som mål att alla elever ska bli nyfikna på matematik och lust att lära sig mer. I Kungsör deltog 24 elever i år.

»»» Läs vidare [Bärgslagsbladet]