Oftast elevernas eget fel att de inte klarar gymnasiet

Debatt: Skolinspektionen är fel ute när det gäller elever som misslyckas med sina studier. Det är oftast inte lärarna och rektorerna som ska kritiseras. Misslyckandet beror nästan alltid på att eleverna har fel inställning till studierna, skriver matematiklärare Johan Svensson.

»»» Läs vidare [Göteborgs Posten]