Nytt nummer av NOMAD

Nu har ett nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, kommit från tryckeriet.

NOMAD nr 1, 2016 innehåller följande artiklar.

Elisabeth Rystedt, Cecilia Kilhamn and Ola Helenius
What’s there in an n? Investigating contextual resources in small group discussions concerning an algebraic expression

Ingvald Erfjord
Mathematics teachers’ initial implementation of a digital tool package

Anette Bagger
Pressure at stake: Swedish third graders’ talk about national tests in mathematics

Johan Prytz and Martin Karlberg
Nordic school mathematics revisited – on the introduction and functionality of New Math

Artiklarna i sammandrag, samt ledaren och nyheter från den Nordiska forskningsmiljön i fulltext, hittar du här.

e-NOMAD
Från och med 2010 ingår e-NOMAD i abonnemangen på NOMAD. Via e-NOMAD är samtliga publicerade artiklar i NOMAD tillgängliga i fulltext (pdf).

»»» NOMAD:s webbplats