Nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning
Utredningen om nationella prov föreslår ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering.

»»» Läs vidare [Regeringen.se]