Mer matematik i årskurs 4-6

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökad undervisningstid i grundskolans årskurs 4-6. Syftet är att eleverna ska få mer matematik på schemat.

»»» Läs vidare [Regeringen.se]