Matteläraren som låter eleverna göra hennes jobb

Matteläraren Tina Ratcovich vid Skälbyskolan i Västerås låter sina sjundeklassare undervisa skolans ettor och femmor i matematik.

Jag letar hela tiden efter nya kanaler där jag kan få med kunskapskraven. Varierad undervisning gör eleverna kreativa, säger hon.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]