Lärarna lär ut fel matematik

Dåligt samarbete mellan lärare kan leda till att elever inte får jobb efter gymnasiet. Det gäller den nya matematikundervisningen på yrkesinriktade program som skulle höja kvaliteten på undervisningen och ge anställning.

Det finns ett gap mellan de kunskaper i matematik som yrkeslivet efterfrågar och det som eleverna kan. Det är en väldigt känslig fråga, men delvis beror det på att lärarna inte följer innehållet i ämnesplanen, säger Karolina Muhrman, lärare sedan tolv år och nyligen disputerad inom utbildningsvetenskap på Linköpings universitet.

»»» Läs vidare [Statskoll]