“Arbetsminnesträning inte nog beforskat”

Att träna sig på att reflektera över det egna lärandet är bra för arbetsminnet.
Men varken arbetsminnesträning eller metakognitiv strategiträning har någon effekt på läs- och skrivförmåga eller på huvudräkning i matte.
Detta enligt en ny studie från Mittuniversitetet.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]