Anmälan till Matematiklyftet senast 18/3

Nu har huvudmän för första gången möjlighet att anmäla sina lärare till Matematiklyftet med handledning på webben läsåret 2016/17. Erbjudandet vänder sig i första hand till huvudmän som inte har deltagit i Matematiklyftet med statsbidrag tidigare. Anmälan görs av huvudmannen under perioden 19 februari-18 mars 2016.

»»» Läs vidare [Skolverket]