Andrew Wiles Abelprisvinnare 2016

“Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2016 till Sir Andrew J. Wiles for sitt oppsiktsvekkende bevis på Fermats siste teorem ved hjelp av modularitetsformodningen for semistabile elliptiske kurver, noe som innledet en et helt ny æra innen tallteori”

»»» Läs vidare [Abelprisen]