Anders Borg: Matte är nyckeln

Matematisk förmåga och viljan att lära sig förstå andra kulturer. Det är två viktiga nycklar för att kunna göra karriär i den digitala världen enligt Anders Borg som var på plats på e-handelsmässan under torsdagen.

»»» Läs vidare [Göteborgs Posten]