Så ska elever lära sig matte

Hur lär sig elever matte på bästa sätt? Den frågan studeras närmare i ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola. Och flera skolor i Eskilstuna ska involveras i projektet.

»»» Läs vidare [SVT]