”Mindre snack – mer räkneverkstad”

Svenska elevers matematikkunskaper dalar enligt mätningarna. Men hur står det till med “räknefärdigheten” i skolan i dag? Debattörerna menar att tendensen är att det under de senaste åren blivit allt viktigare att prata om matematiken, medan räknefärdighet blir allt mer oviktigt.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]