Matematiska diskussioner utmanar lärare

Problemlösning och matematiska diskussioner utifrån elevernas sätt att tänka är en utmaning för lärare. Maria Larsson har vidareutvecklat en metod som kan ge lärare ökat stöd.

»»» Läs vidare [Skolporten]