Lämna synpunkter på digital kompetens i styrdokumenten

Regeringen vill stärka elevers digitala kompetens och göra skolors undervisning på området mer likvärdig. Därför har Skolverket fått i uppdrag att se över om vi behöver stärka innehållet i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Du som arbetar i skolan har möjlighet att lämna synpunkter vid flera tillfällen.

»»» Läs vidare [Skolverket]