Kompetensutveckling för lärare höjde betyg

Det lönar sig att satsa på lärares kompetens. När lärare på tio skolor med dåliga studieresultat fick möjlighet att öka sin egen kompetens, höjdes även elevernas betyg.
Det är Skolverkets projekt “Handledning för lärande” på tio högstadieskolor som nu utvärderats av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

»»» Läs vidare [Prevent.se]