”Datorspel i skolan är en överdriven hajp”

Det finns en oproportionerligt stor tro på datorspel som läromedel. Det menar lärospelsforskaren Björn Berg Marklund som själv har erfarenhet inom spelutveckling.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]