Bättre stöd i skolan med fler speciallärare

Många barn halkar efter i skolan och allt fler elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många gånger beror det på att rätt stöd uteblivet eller att stödet satts in alldeles för sent. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar och då krävs lärare med rätt kompetens.

»»» Läs vidare [NWT]