200 miljoner till Big Data och Beräkningsvetenskap

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) presenterar en helt ny utlysning, Big Data och Beräknings-vetenskap. Utvalda projekt får 4 till 7 miljoner kronor per år under fem år (20-35 miljoner per projekt); totalt satsar SSF 200 miljoner kronor.

»»» Läs vidare [Elektronik i Norden]