Snygga lösningar sporrar klassen

Aha-upplevelsen är grundläggande för matematikintresset, anser Emelie Johansson.
Att lyckas är en avgörande motivationsfaktor. Om eleverna får uppleva det tror jag att de kämpar vidare.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]