Vidgade vyer med Matematiklyftet

I höst har cirka 1 000 lärare i staden [Stockholm] startat den sista omgången av Matematiklyftet som totalt omfattar cirka 2 400 stockholmslärare i matematik. Satsningen bygger på kollegialt lärande och i klassrummet lär sig eleverna att det finns flera sätt att lösa ett matteproblem.

»»» Läs vidare [Pedagog Stockholm]