Tematiskt nummer av NOMAD 2017

Tematiskt nummer av NOMAD hösten 2017

Det senaste tematiska numret av NOMAD har knappt hunnit komma från tryckeriet förrän arbetet med de kommande påbörjas.
Redaktionen har beslutat att ta fram ett tematiskt nummer med temat “Research on teaching and learning mathematics in higher education” och inbjuder nu alla som är verksamma inom detta område att skicka in manuskript. För att komma ifråga måste manuskripten vara redaktionen tillhanda senast 31 maj 2016.

»»» Läs vidare [Thematic issue of Nomad – call for papers]