Ny forskning stödjer matematiklärare att leda givande problemlösningsdiskussioner

Givande helklassdiskussioner kring matematiska problem utvecklar elevers matematiska förmågor och fördjupar deras matematiska förståelse. Ny forskning från Mälardalens högskola (MDH) hjälper matematiklärare att planera och genomföra framgångsrika helklassdiskussioner utifrån elevernas olika sätt att tänka kring matematiska problem.

»»» Läs vidare [Mälardalens Högskola]