Bättre förkunskaper på KTH i år

På KTH:s civilingenjörsprogram ges för nybörjarna varje år sedan år 1997 ett förkunskapsprov i matematik.
Resultatet i år (2015) är det bästa sedan år 1999 enligt Lars Brandell, fd universitetslektor och studierektor på KTH.

Den genomsnittliga lösningsfrekvensen i år är 52,5 procent, en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med förra årets prov. Det betyder att årets resultat är det bästa på hela 2000-talet. Det är också 10 procentenheter bättre än de sämsta resultatet från år 2007 och ligger bara 4 procentenheter under det bästa resultatet, 56,3 procent, som uppnåddes år 1998.
Se diagram över utvecklingen 1997 – 2015 (pdf)

»»» Läs vidare [Lilahe.com (pdf)]