Alla i mål

Skolstrategen Per Kornhall ger tips och praktiska råd som lutar sig mot evidens och beprövad erfarenhet. Alla i mål beskriver flera verkliga fall där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Vad motiverar elever och lärare att sträva mot bättre resultat?

»»» Läs vidare [Utbildnings Radion]