Varför räknar vi som vi gör?

Idag har det decimala talsystemet störst spridning. Det bygger på siffrorna ett till tio och används över hela jordklotet. Men det finns andra talsystem som vi använder oss av varje dag utan att vi tänker på det.

»»» Läs vidare [Utbildnings Radion]