Val av lärarhandledning kan påverka matematikundervisningen

Lena Hoelgaard har disputerat i didaktik och i sin avhandling Lärarhandledningen som resurs: en studie av svenska lärarhandledningar för matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-3 har hon studerat hur lärarhandledningen kan fungera som ett stöd för matematiklärare.

»»» Läs vidare [Mälardalens Högskola]