Summerade Göteborgssatsningen på lärare i matematik, teknik och naturvetenskap

Vid en konferens på Göteborgs universitet i mitten av november möttes lokala lärarutbildare, rektorer, universitetslärare, styrgruppen för projektet, Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet samt representanter för Oslos universitetsskolor och universitet för att både summera det första årets erfarenheter och diskutera fortsättningen.

»»» Läs vidare [Göteborgs Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten]