Starkt ämnesfokus drabbar eleverna

Den starka kopplingen mellan ämnesbehörighet och legitimation kommer att luckras upp. Den bedömningen gör forskaren Göran Fransson.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]