Projekt om taluppfattning får 10 miljoner

Vetenskapsrådet beviljade knappt 10 miljoner kr till ett femårigt projekt; Årskurs ett elevers förvärv av grundläggande taluppfattning i Sverige och England: En jämförande analys av rötterna till systemisk matematisk underprestation, till Paul Andrews vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, på Stockholms universitet.

»»» Läs vidare [Stockholms Universitet]