Nyanländas utbildning ska godkännas snabbare

Nyanlända ska snabbare få jobb genom att en ny modell för validering av utländska utbildningar tas fram. Förhoppningen är att det ska minska bland annat lärarbristen, enligt Helene Hellmark Knutsson, minister (S) för högre utbildning och forskning.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]