Nyanlända lärare kan göra stor nytta i Malmös skolor

De senaste månaderna har tiotusentals människor kommit till Sverige. En del av dem har lärarutbildning – något som kan vara till stor nytta. Därför borde Malmö högskola erbjuda ett snabbspår för att få in nyanlända lärare i den svenska skolan, skriver Laid Bouakaz, forskare i interkulturell pedagogik.

»»» Läs vidare [Metro]