NORSMA 8 en fullträff för högskolan

NORSMA är en förkortning för The Nordic Research network on Special Needs Education in Mathematics, och hela konferensen handlar alltså om elever med matematiksvårigheter.

»»» Läs vidare [Högskolan Kristianstad]