Nämnarens adventskalender

I morgon den första december kan du öppna lucka 1 i Nämnarens adventskalender!
Fram till och med julafton presenteras varje dag en ny nöt att lösa.
Lösningarna får du med några dagars fördröjning!

Lycka till med problemlösandet önskar

och alla nissar och nissor på Nämnaren!