Matten sitter i fingrarna

Abakus kulram är ett utmärkt verktyg för att skapa förståelse för tiotalssystemet och decimaltal. Eleverna lär sig med flera sinnen, att både se och känna hur talen ser ut, menar lärare på Söderköpings Waldorfskola.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]