Matten bättre när eleverna bestämmer uppgifter

Test med täta mellanrum, och elever som själva bestämmer vilka slags matteuppgifter de behöver öva på.
Nydalaskolan i Malmö lade matteböckerna åt sidan och förbättrade resultaten.

»»» Läs vidare [Sydsvenskan]