Mattelöftet Marko kom till Sverige i augusti

Marko Proloscic går andra året i gymnasiet och har utmärkt sig som en av Sveriges bästa unga matematiker.
Han läser den internationella utbildningen på IT-gymnasiet och ligger betydligt längre fram än sina jämnåriga i skolan. Så matteläraren Svante Berggren ger Marko extraundervisning.

Han är ju en jättetalang i matematik, säger han om sin elev.

»»» Läs vidare [Skaraborgs Allehanda]