Matematiken sållar bort barn till lågutbildade

Av alla som hoppar av gymnasiets natur- och teknikprogram har närmare hälften lågutbildade föräldrar. Den sociala snedrekryteringen är ovärdig för de barn som aldrig får en riktig chans men slår också mot Sveriges kompetensförsörjning.

Läs vidare »»»

Samma tema (skolmatematiken som kritiskt filter) finner man också i Arne Engströms forskningsrapport Specialpedagogiska frågeställningar i matematik, från Karlstads universitet.