Lyckad Göteborgssatsning på lärare i matematik och naturvetenskap

Inom kort examineras de första 20 lärarna i matematik och naturvetenskap från den särskilda och extra snabba utbildning som Göteborgs universitet och Göteborgs Stad sjösatte för knappt ett år sedan. Trycket är nu stort för att bli en i nästa kull av de efterfrågade lärarna.

»»» Läs vidare [Göteborgs Universitet]