Lärcenter satsar på matte

Utbildning Kompetens- och arbetslivsnämnden söker pengar för att tidigarelägga matematikutbildningen för elever inom SFI.
Tanken är att de snabbare ska kunna ta sig vidare till arbete och studier.

»»» Läs vidare [Falköpings Tidning]