”Jag skulle aldrig dö för mina övertygelser, för jag kan ha fel”

Bertrand Russell levde 1872-1970 och var en av nittonhundratalets mest inflytelserika filosofer. Hans teorier om logisk analys, kunskapsteori och matematik har gjort stort avtryck i historien och hans engagemang i samhällsfrågor och politik var livslångt.

»»» Läs vidare [Dagensbok]