Gymnasieelever deltar i mattedagar

På torsdag åker två gymnasieelever från Strömsund till Lund för att delta i “Sonja Kovalevskidagarna”. Där väntar ett par inspirerande dagar fyllda av matematik.
För att visa matematikens bredd och tillämpningsområden samlas gymnasieelever från hela landet för några dagar fyllda av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro i Lund.

»»» Läs vidare [Östersunds Posten]