Förskollärare tar tillvara olika kulturella bakgrunder

Andelen barn med utländsk bakgrund på länets förskolor kommer öka under de närmsta åren. En av de mest sökta utbildningarna på Södertörns högskola i Flemingsberg är förskollärarutbildningen med interkulturell profil.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]