Dyskalkyli och språkstörning

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström.

Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli?

»»» Läs vidare [Utbildnings Radion]